Sahypamyza hoş geldiňiz.

Önümçilik we ösüş prosesi

 • Müşderiniň islegi
 • Tehniki shema
 • Taslamanyň durmuşa geçirilmegi
 • Prototip synagy
 • in engineeringener pilot
 • Müşderilere gowşuryň

Önüm merkezi

hyzmatlarymyz

ZHJ, aragatnaşyk fakultetinde milli fakel meýilnamasy ýokary tehnologiýaly kärhana.

 • Müşderilerimizi begendirmäge synanyşyň

  Müşderilerimizi begendirmäge synanyşyň

  SHZHJ kümüş garyndy simden we zolakdan öndürip biler, şonuň üçin müşderileriň islegine görä material amallarymyzy gowulaşdyryp we sazlap bileris.SHZHJ önümleri 100% zawodymyzdan çykmazdan ozal barlaň we her iberiş üçin synag şahadatnamamyz bar.

 • Täsin tehnologiýa bileleşigi

  Täsin tehnologiýa bileleşigi

  Hyzmatlarymyz möhürleme tehnologiýasy arkaly gymmat bahaly metallary gaýtadan işlemekden başlap, plastmassa galyply gurnamalara çenli."Müşderä bir ýüz" şygary bilen üpjün edijiniň interfeýslerini azaldýarys we müşderilerimiz üçin ýokary hilli we täjirçilik taýdan amatly çözgütleri döredýäris.

 • Ajaýyp material nou-hau

  Ajaýyp material nou-hau

  Metal we elektrik birleşýän ýerinde, müşderilerimize materiallar, ýüzler we olary gaýtadan işlemek boýunça özboluşly tejribe hödürleýäris.SHZHJ kompaniýasyndan 10 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly aragatnaşyk çözgütleri döredildi.

Biz hakda

 • KOMPANI HA BARADA

  Şanhaý ZHJ Technologies Co., Ltd.

  Şanhaý ZHJ Technologies Co., Ltd. 2007-nji ýylda döredildi, Ilkibaşdan: SHZHJ, ARAGATNAŞYK MATERIALY ÜÇIN FOKUS!ZHJ, aragatnaşyk fakultetinde milli fakel meýilnamasy ýokary tehnologiýaly kärhana.ZHJ aragatnaşyk materiallary bilen meseläni çözmek üçin häzirki zaman ylym we tehnologiýalary ulanmagy maksat edinýär, ZHJ esasy önümlerine alty sany kümüş garyndy sim, kontakt perdesi, kontakt ujy, düwme kontakty, Assambleýa we volfram kontakty girýär, Gymmat bahaly metallardaky tejribämiz arkaly 20 ýyldan gowrak wagtlap işlemek we häzirki elektrik birikmelerinde giň nou-hau.Biz dürli pudaklarda we ähli bazar sebitlerinde diýen ýaly köp kompaniýalar üçin saýlama hyzmatdaşymyz.

  biz hakda
 • amaly
 • amaly
 • amaly
 • amaly
 • amaly

Bu ýerde biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

Habaryňyzy goýuň

  *Ady

  *E-poçta iberiň

  Telefon / WhatsAPP / WeChat

  *Meniň diýjek bolýan zadym