? Hytaý kebşirleýiş gurnama öndürijisi we üpjün ediji |ZHJ
Sahypamyza hoş geldiňiz.

Kebşirleýiş gurnama

Gysga düşündiriş:

Kebşirleýiş assambleýasynyň simulýasiýasy, dizaýn, önümçilik meýilnamalaşdyryş, synap görmek we ýasama tassyklama ýaly önümi ösdürmegiň dürli tapgyrlarynda çykdajylary azaldýar.


 • FOB bahasy:ABŞ $ 0.02 - 2.00 / Bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kebşirleýiş gurnama

  B-5000 kebşirleýiş maşynyny Germaniýanyň Bihler-den import edýäris, minutda 200-300pc kebşirläp bileris.

  Kontakt kebşirlemekde iki sany esasy amal ulanylýar: aýry-aýry aragatnaşyk bölekleri gaty ýa-da öňünden möhürlenen daşaýjy zolaklara kebşirlenýär ýa-da möhürlenen kontakt bölekleri, öňünden birikdirilen material bilen ýarym taýýar zolakdan öndürilýär.Aragatnaşyk böleklerini kebşirlemekde aragatnaşyk materiallary profillerden (lentalardan), sim segmentlerinden ýa-da uç görnüşinde berkidilýär.Closeakyn önümçilik çydamlylygyny saklamak bilen ýokary tizlikli kebşirlemek üçin iň ýokary aragatnaşyk meýdany 5 x 5 mm².

  Programma baglylykda ulanylýan aragatnaşyk materiallary altyna, palladime ýa-da kümüşe esaslanýar.Iň ygtybarly we tygşytly önümçilik prosesini ulanmak üçin aragatnaşyk materiallary adatça aňsat kebşirlenip bilner.

   

  Önümçilik prosesi

  Zolakdan ýasalan zolakly tekizlemek-Öň urmak-teňňe we kebşirlemek-Jemleýji zarba

  Önümçiligiň derejesi

  300-450pcs / min

  Zolagyň ini

  ≤60mm

  Zolagyň galyňlygy

  0,1-1.0mm

  Material

  Ag 、 AgNi 、 AgCu 、 AgFe , we ş.m.

  Aragatnaşyk siminiň diametri diapazony

  Φ0.4 - Φ2.5 mm

  Aragatnaşyk diametri

  Φ1-Φ4.5mm

  Aragatnaşyk beýikligi

  0,2-2.0mm

  Baglanyş güýji

  l 80-800N l

  Uzynlygyna kebşirleme çyzygy ≥Kontakt siminiň diametri) l Transvers kebşirleme çyzygy≥1 / 2Kontakt siminiň diametri)

  Semiarym taýýar aragatnaşyk zolaklary bilen möhürlenen bölekler

  图片 5

  Semiarym taýýar kontakt zolagyndan möhürlenen bölekler üznüksiz zolakdan ykdysady taýdan öndürilýär.Kärhanamyzda öndürilen aragatnaşyk materiallary altyna, palladime we kümüşe esaslanýar.Mis we mis erginleriesasy daşaýjy materiallar hökmünde ulanylýar.
  Keçeli möhürler
  Kontakt programmalarynyň köpüsi has galyň metal gatlaklary talap edýär.Bular elektroplatasiýa prosesleri arkaly ykdysady taýdan substratlara ulanylyp bilinmez.Mundan başga-da, aýratyn fiziki we mehaniki aýratynlyklary bolan aragatnaşyk materiallary köplenç talap edilýär.Altyn-palladiniň erginlerinden ýa-da kümüşden ýasalan bu materiallar ýa-da ergin eremesi ýa-da poroşok metallurgiýasy bilen ýasalýar.Aragatnaşygyň we esasy materialyň utgaşmasy, sowuk rulon bilen örtmek ýa-da gyzgyn rulon ýaly ýapmak prosesi arkaly gazanylýar.
  Toplay profillerinden möhürlenen bölekler
  DODUCO kontakt bimetallaryny zolak görnüşinde tekiz görnüşli zolaklary daşaýjy materiallara göz aýlap, soňra profiliň aýlanmagy bilen öndürýär.Bular, gaty talap edilýän programmalar üçin gymmat bahaly metal segmentleri bilen müşderiniň kesgitlenen aragatnaşyk bölekleri üçin esasdyr.
  Kebşirlenen zolaklardan möhürlenen bölekler
  Kontakt markalaryny öndürmek üçin tikilen kebşirlenen zolak materialynyň esasy artykmaçlygy, kebşirleýiş zolagynyň çäkli meýdanydyr.Bu, diňe kebşirlenen ýerlerde bahar gaty esasy materiallaryň ýumşamagyna getirýär.Aragatnaşyk gatlaklary esasan gaty aragatnaşyk materiallaryndan ýa-da birleşdirilen aragatnaşyk profillerinden ýa-da kebşirlemekden durýar.

  Arza

  图片 2
  图片 1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Bellikler:, , ,

  Habaryňyzy goýuň

   *Ady

   *E-poçta iberiň

   Telefon / WhatsAPP / WeChat

   *Meniň diýjek bolýan zadym